dilluns, 23 de maig de 2022

Projecte integrat del perfil d'electricitat. Curs 2021-2022.

Els alumnes del curs han elaborat, a petita escala, la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions d'un habitatge unifamiliar.

Aquí teniu alguna de les imatges.

dimarts, 19 d’abril de 2022

Avantatges que s'aconsegueixen en realitzar el PFI-PTT Calafell.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Obtenció del certificat de professionalitat corresponent.
 • La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral.

Per incorporar-me al món laboral

Acreditació de competències professionals del PFI: Certificat de Professionalitat


 • El certificat de professionalitat (CP) acredita les competències professionals d’una persona.
 • Els PFI donen una qualificació professional completa de nivell I, que a la vegada, permet l’obtenció d’un certificat de professionalitat de nivell I.
 • Els certificats de professionalitat els expedeix el Servei d’Ocupació de Catalunya, a partir de les UC que acredita el certificat PFI. Per sol·licitar un CP, s’ha de fer el tràmit a la pàgina web del SOC, a “Sol·licitud certificat de professionalitat”, i seguir les instruccions consignades al web. 
 • Per obtenir el certificat de professionalitat s’han d’haver aprovat tots els mòduls associats a les unitats de competència del PFI requerides pel certificat.


Contractació laboral: contracte de pràctiques

 • Es requereix el certificat de professionalitat (CP).
 • Reducció de les quotes empresarials per contingències comunes del 50%. Si a més el jove està inscrit a la Garantia Juvenil (GJ) i compleix els requisits per ser beneficiari del Sistema Nacional de GJ, s’aplicarà una bonificació del 100%.


Obtenir equivalències a efectes professionals amb el títol de GESO

 • Existeix la possibilitat d’obtenir l’equivalència del títol d’ESO a efectes laborals.
 • Aquest aspecte està regulat per l’Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1.
 •  Els requisits són els següents:
a) Tenir superada la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig.
b) Haver superat totes les matèries de 1r i 2n d’ESO.

 • Per realitzar el tràmit s’ha de fer una sol·licitud adreçada al Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, adjuntant:
a) Certificat de les proves d’accés
b) Certificat de notes de grau mitjà cursat (si escau)
c) Certificat de notes de l’ESO
d) DNI

Busques feina?

Em demano:

 • Què m’agrada fer?
 • Què sé fer?
 • Què demana el mercat de treball?
On puc adreçar-me?

 • Borses de treball
 • Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
 • Empreses de treball temporal (ETT)
 • Ofertes de premsa
 • Empreses
 • Serveis locals d’ocupació


Ofertes de feina


 • Feina activa

          Més informació.

         Serveis d’ocupació de la zona:

 • Departament de Treball de l´Ajuntament de Calafell
Punt de la feina – Oficina Punt d’Informació Juvenil.
Masia El Vilarenc
Passeig de la Unió, s/n . Calafell (tel. 977 69 90 09 Ext. 679)
Horari d’atenció al públic de 9 h a 14 h de dilluns a divendres (dimecres tancat).
o Orientació, recerca de feina, ofertes de treball, anàlisi professional, cursos de formació ocupacional...

Més informació.

 • Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
Camí Reial, 11, local B. El Vendrell (tel. 977 66 79 22)
o Orientació, recerca de feina, ofertes de treball, anàlisi professional, cursos de formació ocupacional, tramitació de la prestació de l’atur...

Més informació.

 • L’EINA Servei Municipal d’Ocupació (El Vendrell)
Camí Reial, 13-17, 2a planta. El Vendrell (telèfon gratuït: 900 33 88 33)
Horari d’atenció al públic: de 8 h a 14 h  i de 16 h a 19 h de dilluns a dijous i de 8 h a 14 h els divendres
o Borsa de treball comarcal
o Orientació i inserció laboral: proves psicotècniques, itineraris individualitzats d’inserció i tècniques de recerca de feina
o Informació sobre tot tipus de cursos i programes
o Ajut en relació amb noves empreses

Més informació.

 • Projecte “Treball i formació”. Consell Comarcal del Baix Penedès
(Àrea de Joventut, amb el suport de l´Àrea d´Ensenyament)
Plaça del Centre, 5. El Vendrell (tel. 977 15 70 27 / 977 15 71 41)
Ofereix:
Formació per a l´ocupació:
- Socorrisme i primers auxilis en el món del lleure
- Monitors de menjador escolar
- Monitors d’educació per al lleure
- Directors d’educació per al lleure
- Monitors de transport escolar
Orientació laboral i acadèmica

          Més informació.

 • SOM (Servei d´Ocupació Municipal) Cunit
C/ Major, 12. Cunit (tel. 977 67 40 80)

Més informació.

 • Ajuntaments de cada municipi


         Empreses de Treball Temporal


 • ADECCO El Vendrell
         Més informació.

 • RANDSTAD El Vendrell
         Més informació.


         Borses de treball a internet

 • Infojobs

         Més informació • Laboris

         Més informació.


 • Infoempleo
Corre, corre no et quedis al darrera!

Com ja saps els estudis et preparen per poder aconseguir un bon futur. Canvia de cotxe...