dimarts, 4 de juliol del 2023

Publicació de la relació d'alumnes admesos. Curs 2023-2024.


Us presentem el llistat de la relació d'alumnes admesos al centre.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 69 17 34, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic, de 9 a 14h.

dimecres, 14 de juny del 2023

Projecte integrat: Simulació de la Instal·lació elèctrica d'un habitatge.

 Els alumnes han finalitzat el curs realitzant la simulació de la instal·lació elèctrica d'un habitatge. Us mostrem algunes fotografies de l'activitat realitzada.


dijous, 8 de juny del 2023

Projecte integrat: Instal·lació d'un projector a l'aula.

S'ha realitzat una pràctica real de la instal·lació d'un projector a l'aula amb les seves corresponents canalitzacions i connexions.

divendres, 26 de maig del 2023

Busques feina?

Em demano:

 • Què m’agrada fer?
 • Què sé fer?
 • Què demana el mercat de treball?
On puc adreçar-me?

 • Borses de treball
 • Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
 • Empreses de treball temporal (ETT)
 • Ofertes de premsa
 • Empreses
 • Serveis locals d’ocupació

Ofertes de feina

 • Feina activa
          Més informació.


 Serveis d’ocupació de la zona:

 • Departament de Treball de l´Ajuntament de Calafell
Punt de la feina – Oficina Punt d’Informació Juvenil.
Masia El Vilarenc
Passeig de la Unió, s/n . Calafell (tel. 977 69 90 09 Ext. 679)
Horari d’atenció al públic de 9 h a 14 h de dilluns a divendres (dimecres tancat).
o Orientació, recerca de feina, ofertes de treball, anàlisi professional, cursos de formació ocupacional...

Més informació.

 • Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
Camí Reial, 11, local B. El Vendrell (tel. 977 66 79 22)
o Orientació, recerca de feina, ofertes de treball, anàlisi professional, cursos de formació ocupacional, tramitació de la prestació de l’atur...

Més informació.

 • L’EINA Servei Municipal d’Ocupació (El Vendrell)
Camí Reial, 13-17, 2a planta. El Vendrell (telèfon gratuït: 900 33 88 33)
Horari d’atenció al públic: de 8 h a 14 h  i de 16 h a 19 h de dilluns a dijous i de 8 h a 14 h els divendres
o Borsa de treball comarcal
o Orientació i inserció laboral: proves psicotècniques, itineraris individualitzats d’inserció i tècniques de recerca de feina
o Informació sobre tot tipus de cursos i programes
o Ajut en relació amb noves empreses

Més informació.

 • SOM (Servei d´Ocupació Municipal) Cunit
C/ Major, 12. Cunit (tel. 977 67 40 80)

Més informació.

 • Ajuntaments de cada municipi


Empreses de Treball Temporal

 • ADECCO El Vendrell
         Més informació.

 • RANDSTAD El Vendrell
         Més informació.


Borses de treball a internet

 • Infojobs

         Més informació


 • Laboris

         Més informació.


 • Infoempleo

        Més informació.


Per incorporar-me al món laboral

Acreditació de competències professionals del PFI: Certificat de Professionalitat


 • El certificat de professionalitat (CP) acredita les competències professionals d’una persona.
 • Els PFI, amb caràcter general,  donen una qualificació professional completa de nivell I, que es correspon amb un certificat de professionalitat de nivell I.
 • Per sol·licitar un CP, s’ha de fer el tràmit en línia, i seguir les instruccions consignades al web. 
 • Per obtenir el certificat de professionalitat s’han d’haver aprovat tots els mòduls del PFI associats a les unitats de competència requerides pel certificat.Garantia juvenil

 • Iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil. S'ofereix formació orientació, inserció laboral, emprenedoria i mobilitat internacional.
                                                  Per a més informació de la Garantia Juvenil


Contractació laboral: contracte de pràctiques

 • Es requereix el certificat de professionalitat (CP).
 • Per a les conversions a indefinit, la llei preveu una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social, consistent en 500 € / any, durant tres anys. Si el contracte es celebra amb una dona serà de 700 € / any. Podran ser beneficiàries d'aquestes bonificacions les empreses de menys de 50 treballadors al moment de la contractació.Títol de GESO a efectes laborals

 • Existeix la possibilitat d’obtenir l’equivalència del títol d’ESO a efectes laborals.
 • Aquest aspecte està regulat per l’Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1.
 •  Els requisits són els següents:
a) Tenir superada la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (no el curs CAM).
b) Haver superat totes les matèries de 1r i 2n d’ESO.

 • Per realitzar el tràmit s’ha de fer una sol·licitud adreçada al Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, adjuntant:
a) Certificat de les proves d’accés
b) Certificat de qualificacions de grau mitjà cursat (si escau)
c) Certificat de qualificacions de l’ESO
d) DNI o NIE

Avantatges que s'aconsegueixen en realitzar el PFI-PTT Calafell.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Obtenció del certificat de professionalitat corresponent.
 • La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral.