divendres, 26 de maig de 2023

Busques feina?

Em demano:

 • Què m’agrada fer?
 • Què sé fer?
 • Què demana el mercat de treball?
On puc adreçar-me?

 • Borses de treball
 • Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
 • Empreses de treball temporal (ETT)
 • Ofertes de premsa
 • Empreses
 • Serveis locals d’ocupació

Ofertes de feina

 • Feina activa
          Més informació.


 Serveis d’ocupació de la zona:

 • Departament de Treball de l´Ajuntament de Calafell
Punt de la feina – Oficina Punt d’Informació Juvenil.
Masia El Vilarenc
Passeig de la Unió, s/n . Calafell (tel. 977 69 90 09 Ext. 679)
Horari d’atenció al públic de 9 h a 14 h de dilluns a divendres (dimecres tancat).
o Orientació, recerca de feina, ofertes de treball, anàlisi professional, cursos de formació ocupacional...

Més informació.

 • Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
Camí Reial, 11, local B. El Vendrell (tel. 977 66 79 22)
o Orientació, recerca de feina, ofertes de treball, anàlisi professional, cursos de formació ocupacional, tramitació de la prestació de l’atur...

Més informació.

 • L’EINA Servei Municipal d’Ocupació (El Vendrell)
Camí Reial, 13-17, 2a planta. El Vendrell (telèfon gratuït: 900 33 88 33)
Horari d’atenció al públic: de 8 h a 14 h  i de 16 h a 19 h de dilluns a dijous i de 8 h a 14 h els divendres
o Borsa de treball comarcal
o Orientació i inserció laboral: proves psicotècniques, itineraris individualitzats d’inserció i tècniques de recerca de feina
o Informació sobre tot tipus de cursos i programes
o Ajut en relació amb noves empreses

Més informació.

 • SOM (Servei d´Ocupació Municipal) Cunit
C/ Major, 12. Cunit (tel. 977 67 40 80)

Més informació.

 • Ajuntaments de cada municipi


Empreses de Treball Temporal

 • ADECCO El Vendrell
         Més informació.

 • RANDSTAD El Vendrell
         Més informació.


Borses de treball a internet

 • Infojobs

         Més informació


 • Laboris

         Més informació.


 • Infoempleo

        Més informació.


Per incorporar-me al món laboral

Acreditació de competències professionals del PFI: Certificat de Professionalitat


 • El certificat de professionalitat (CP) acredita les competències professionals d’una persona.
 • Els PFI, amb caràcter general,  donen una qualificació professional completa de nivell I, que es correspon amb un certificat de professionalitat de nivell I.
 • Per sol·licitar un CP, s’ha de fer el tràmit en línia, i seguir les instruccions consignades al web. 
 • Per obtenir el certificat de professionalitat s’han d’haver aprovat tots els mòduls del PFI associats a les unitats de competència requerides pel certificat.Garantia juvenil

 • Iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil. S'ofereix formació orientació, inserció laboral, emprenedoria i mobilitat internacional.
                                                  Per a més informació de la Garantia Juvenil


Contractació laboral: contracte de pràctiques

 • Es requereix el certificat de professionalitat (CP).
 • Per a les conversions a indefinit, la llei preveu una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social, consistent en 500 € / any, durant tres anys. Si el contracte es celebra amb una dona serà de 700 € / any. Podran ser beneficiàries d'aquestes bonificacions les empreses de menys de 50 treballadors al moment de la contractació.Títol de GESO a efectes laborals

 • Existeix la possibilitat d’obtenir l’equivalència del títol d’ESO a efectes laborals.
 • Aquest aspecte està regulat per l’Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1.
 •  Els requisits són els següents:
a) Tenir superada la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (no el curs CAM).
b) Haver superat totes les matèries de 1r i 2n d’ESO.

 • Per realitzar el tràmit s’ha de fer una sol·licitud adreçada al Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, adjuntant:
a) Certificat de les proves d’accés
b) Certificat de qualificacions de grau mitjà cursat (si escau)
c) Certificat de qualificacions de l’ESO
d) DNI o NIE

Avantatges que s'aconsegueixen en realitzar el PFI-PTT Calafell.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Obtenció del certificat de professionalitat corresponent.
 • La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral.

dimecres, 24 de maig de 2023

Projecte integrat: Instal·lació d'una antena de TDT

S'ha realitzat una pràctica real de la instal·lació d'una antena de TDT a les instal·lacions del PTT Calafell. Per poder realitzar aquesta activitat s'ha comptat amb la col·laboració d'un empresari del municipi el Sr. José Matias Raventós Perín que ens ha assessorat sobre la seva instal·lació. Moltes gràcies per la col·laboració que hem rebut.