divendres, 26 de maig de 2023

Per incorporar-me al món laboral

Acreditació de competències professionals del PFI: Certificat de Professionalitat


 • El certificat de professionalitat (CP) acredita les competències professionals d’una persona.
 • Els PFI, amb caràcter general,  donen una qualificació professional completa de nivell I, que es correspon amb un certificat de professionalitat de nivell I.
 • Per sol·licitar un CP, s’ha de fer el tràmit en línia, i seguir les instruccions consignades al web. 
 • Per obtenir el certificat de professionalitat s’han d’haver aprovat tots els mòduls del PFI associats a les unitats de competència requerides pel certificat.Garantia juvenil

 • Iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil. S'ofereix formació orientació, inserció laboral, emprenedoria i mobilitat internacional.
                                                  Per a més informació de la Garantia Juvenil


Contractació laboral: contracte de pràctiques

 • Es requereix el certificat de professionalitat (CP).
 • Per a les conversions a indefinit, la llei preveu una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social, consistent en 500 € / any, durant tres anys. Si el contracte es celebra amb una dona serà de 700 € / any. Podran ser beneficiàries d'aquestes bonificacions les empreses de menys de 50 treballadors al moment de la contractació.Títol de GESO a efectes laborals

 • Existeix la possibilitat d’obtenir l’equivalència del títol d’ESO a efectes laborals.
 • Aquest aspecte està regulat per l’Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1.
 •  Els requisits són els següents:
a) Tenir superada la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (no el curs CAM).
b) Haver superat totes les matèries de 1r i 2n d’ESO.

 • Per realitzar el tràmit s’ha de fer una sol·licitud adreçada al Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, adjuntant:
a) Certificat de les proves d’accés
b) Certificat de qualificacions de grau mitjà cursat (si escau)
c) Certificat de qualificacions de l’ESO
d) DNI o NIE

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada